едкоратна помощ за ученици записани в 1ви клас

Адм. дело № 609

  • Решение № 306 / 2022
    АС - Велико Търново
  • Съгласно чл. 39 от ЗУБ лицата с временна закрила и семействата им имат право на социално подпомагане, независимо, че претендираната помощ е по реда на ЗСПД, която е наименувана семейна помощ, тя представлява вид социално подпомагане, тъйкато отговаря на законовата дефиниция за социално подпомагане в чл. 2 ал. 3 от ЗСП.

  • 04.11.2022