целева помощ за отопление

Адм. дело № 1137

  • Решение № 549 / 2023
    АС-Благоевгртад
  • Липсата на ,,служебен достъп" не може да бъде разглеждана като материално основание за отказ на търсената помощ, а невъзможността за проверка на всички факти и обстоятелства от значение за правото, ако не е субективно възпрепятствана от лицето, искащо помощта не може да бъде причина за отказ.

  • 22.03.2023