5. ДІТИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В БОЛГАРІЇ БЕЗ БАТЬКІВ

5. ДІТИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В БОЛГАРІЇ БЕЗ БАТЬКІВ

Які діти в Болгарії вважаються дітьми «без супроводу»?

В'їзд дозволений усім дітям з України, незалежно від того, супроводжує їх один з батьків чи офіційний опікун, чи вони їдуть з іншими дорослими. Таких дітей у Болгарії називають «дітьми без супроводу».

«несупроводжуваний» – малолітній (від 0 до 14 років) або неповнолітній (від 14 до 18 років) іноземець, який перебуває на території Болгарії і не супроводжується одним із своїх батьків або іншою дорослою особою, яка відповідає за нього на підставі болгарського права чи звичаю.

«особами, відповідальними за законом» за несупроводжувану малолітню або неповнолітню дитину, крім батьків, є опікуни чи піклувальники, визначені чи призначені актом компетентного органу країни походження – України.

«особами, відповідальними за звичаєм» за несупроводжувану малолітню або неповнолітню дитину є повнолітні родичі по прямій висхідній лінії без обмеження ступенями (баба, дідусь, прабаба, прадід), а також повнолітні родичі по бічній лінії. до третього ступеня включно (брат, сестра, дядько й тітка).

Супроводжуючі особи

Якщо дитину супроводжує повнолітній родич, який не є батьком чи опікуном/піклувальником, або інша особа, близька до сім’ї, якій дитина була довірена одним із батьків чи опікуном/піклувальником, ця доросла особа повинна довести болгарським органам влади, що дитина була довірена йому батьками. Це підтверджується довіреністю від батьків (завантажити тут). Підпис одного з батьків на довіреності повинен бути нотаріально засвідчений – в Україні або в країні, де батьки знаходяться і де вони підписали довіреність.

Якщо супроводжуюча особа не має довіреності від батьків дитини, можливо, що прикордонна поліція або поліцейські службовці всередині країни, які здійснюють реєстрацію для тимчасового захисту, можуть попросити супроводжуючу особу подати декларацію про догляд за дитиною. Це здійснюється шляхом заповнення та підписання супроводжуючою особою форми декларації (завантажити тут), чим супутник заявляє, що бере на себе відповідальність за догляд за дитиною, поки вони перебувають на території Болгарії.

Допуск на територію

Допуск на територію Республіки Болгарія дозволяється малолітнім і неповнолітнім, які прибувають з України, за наявності документа, що посвідчує особу – закордонного паспорта, внутрішнього паспорта, посвідчення особи або свідоцтва про народження та будь-якого іншого наявного документа, що посвідчує особу дитини, незалежно від того, чи супроводжує дитину один із батьків, опікун чи піклувальник у розумінні болгарського законодавства (несупроводжувана дитина).

Доступ несупроводжуваних дітей на територію Республіки Болгарія забезпечується з огляду на їхні найкращі інтереси та їхнє право вимагати та отримувати тимчасовий захист у Болгарській державі через війну в Україні.

Працівники прикордонної служби/поліції повинні повідомити дитину та супроводжуючого дорослого про можливість негайно зареєструватися для тимчасового захисту в Болгарії на кордоні. Якщо дитина та супроводжуюча особа заявлять про бажання такої реєстрації, їх необхідно негайно зареєструвати, і дитині видається окремий документ під назвою «реєстраційна картка несупроводжуваного малолітнього/неповнолітнього іноземця, якому надано тимчасовий захист».

Якщо супроводжуючий дитини має довіреність від батьків, працівники прикордонної або інші поліцейські службовці повинні проінструктувати його, що після в’їзду та поселення за адресою призначення він або вона якомога швидше повинні піти до місцевого відділу Захисту дітей (ОЗД) управління «Соціальної допомоги» (ДСЯ), щоб подати зразок декларації про те, що він або вона бажає піклуватися про дитину, поки вона перебуває в Болгарії (завантажити тут).

Якщо супроводжуючий дитини не має довіреності від батьків дитини та не може довести, що дитина була ними довірена, або якщо дитина подорожує абсолютно сама без супроводжуючого, прикордонники/поліцейські службовці зобов’язані негайно повідомити про це управління «Охорони дитини» (ОЗД) місцевого управління «Соціальна допомога» (ДСП), що вони знайшли дитину без супроводу.

Дії відділів «Охорона дитини» при ДСП

У разі подання декларації супутником дитини або отримання повідомлення від поліції до управління «Соціальної допомоги» (ДСП) про перебування дитини без супроводу на її території розпочинається перевірка та проводиться соціальне дослідження та оцінка ситуації дитини.

Коли ДСП визначає, що в інтересах дитини залишитися з супроводжуючим дорослим, директор ДСП видає наказ про розміщення дитини за адресою супроводжуючого дорослого – цей захід називається «розміщення поза сім’єю у родичів або близьких». Це рішення має бути підтверджено місцевим районним судом. Після оформлення наказу та вручення його копії супроводжуючому, він має право та зобов’язання представляти дитину та в необхідних випадках розписатися, щоб дитина могла користуватися гарантованими їй законом правами – відвідувати дитячий садок або школу, отримувати безкоштовну медичну допомогу тощо.

Можливо, що дитина перебуває на території Болгарії без жодного супроводжуючого. Така ситуація також має місце, коли є супутник, але він не погоджується доглядати за дитиною, оскільки вважає неможливим доглядати за нею через хворобу, похилий вік, відсутність фінансів та інші подібні причини. Інший можливий випадок, коли супутник погоджується доглядати за дитиною, але ДСП вважає, що він або вона не може доглядати за дитиною (з причин, схожих із зазначеними вище - хвороба, вік тощо), і тому не може бути призначений як супроводжувач, якщо дитина проживає разом з ним за спільною адресою. В обох випадках ДСП має організувати ще один вид «влаштування дитини поза сім’єю». Таке розміщення може бути в приймаючій сім’ї або в закладах інтернатного типу для дітей, які існують у Болгарії (центри сімейного типу, перехідні житла та інші подібні заклади розміщення для дітей, позбавлених батьківського піклування). Після влаштування в прийомну сім'ю або в дитячий центр патронатний вихователь або керівник дитячого центру набуває права та обов'язку нести відповідальність за представництво дитини перед усіма іншими органами та особами, у тому числі при зарахуванні до школи, отримання медичної допомоги тощо.

Якщо у дитини невідомі або померлі батьки, після взяття її на тимчасовий захист ДСП може рекомендувати офіційно призначити супроводжувача чи прийомних батьків опікунами дитини (для дітей до 14 років) або піклувальниками (для дітей від 14 до 18 років) мером муніципалітету, де проживає дитина.

Це не означає, що супроводжуючий, прийомні батьки, керівники дитячих установ або призначені опікуни чи піклувальники набувають батьківських прав щодо дитини без супроводу. У Болгарії позбавлення батьківських прав можливе лише через спеціальну судову справу, в якій повинні бути присутні батьки, права яких позбавляються. Крім того, болгарський закон дозволяє усиновлення дітей лише за згодою батьків або без поважних причин дитина продовжує перебувати в інтернатному закладі більше 6 місяців. Війна в Україні є поважною причиною відсутності батьків у Болгарії і буде абсолютною перешкодою для того, щоб дитину віддали на усиновлення.