9. СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ

Служби соціальної підтримки

У Болгарії соціальна допомога, або іншими словами, надання соціальної допомоги здійснюється за індивідуальним принципом.

Правом на соціальну допомогу користуються також іноземці, які мають дозвіл на довгострокове або постійне проживання в Республіці Болгарія, іноземці, яким надано притулок, статус біженця чи гуманітарний статус, а також іноземці, які користуються тимчасовим захистом.

Соціальна допомога – це кошти у грошовій та/або натуральній формі, які доповнюють або замінюють власний дохід на основні життєві потреби або задовольняють випадкові потреби осіб та сімей, яким надається допомога.

Особи, які потребують додаткової матеріальної допомоги у зв’язку з бідністю чи матеріальними труднощами через безробіття, хворобу, інвалідність чи з інших причин, мають подати заяву до соціальної служби за місцем проживання.

Ці служби називаються дирекціями «Соціальна допомога» (ДСД) – див. тут.

Заяву на надання соціальної допомоги Ви можете завантажити тут.

Соціальні виплати може призначати тільки ДСД за місцем проживання. Для болгарських громадян це місце проживання визначається за постійною адресою, внесеною в їхнє посвідчення особи. Для переміщених осіб з України місце проживання визначається за адресою, внесеною до реєстраційної картки, а якщо такої адреси немає, за адресною карткою, виданою органами поліції під час подальшої адресної реєстрації (див. Реєстрація для тимчасового захисту).

Після подання заяви про надання соціальної допомоги працівник ДСД повинен провести соціальне опитування за місцем проживання особи, яка звернулася за допомогою. Це опитування значною мірою визначає, чи надасть або відмовить ДСД запитувану допомогу.

Рішення про відмову у наданні соціальної допомоги може бути оскаржене протягом 14 днів з моменту його отримання до місцевого адміністративного суду (див. тут). Апеляція подається до суду через ДСД, який ухвалив рішення про відмову, а перед цим необхідно сплатити збір у розмірі 10 левів на рахунок відповідного суду. Для підготовки та подання апеляції до суду рекомендується скористатися допомогою адвоката.

message-attention-icon-vector.svg

Щомісячні грошові суми, одержувані матерями за вагітність, пологи та виховання маленької дитини, розглядаються в Болгарії не як соціальна допомога, а як компенсація за час, протягом якого мати не може працювати, оскільки їй доводиться доглядати за новонародженою дитиною, тобто – як вид оплачуваної відпустки. Право на таку компенсацію мають і непрацюючі матері, оскільки вони виконують важливу громадсько-корисну функцію з народженням та вихованням дитини.

Відповідно до угоди про соціальне забезпечення, підписаної між Болгарією та Україною (див. тут) для громадянок України, які отримали право на оплачувану відпустку у зв’язку з:

  • вагітністю та пологами (декретна відпустка) - сумарно тривалістю 126 днів, з них 70 днів до пологів і 50 днів після них;
  • доглядом за дитиною (декрет по догляду за дитиною) – до досягнення дитиною 3 років.

і які тимчасово проживають на території іншої договірної країни, у конкретному випадку – українські матері, які проживають у Болгарії під тимчасовим захистом – повинні продовжувати отримувати щомісячну допомогу від своєї національної установи відповідно до її законодавства та лише на її території.

Це означає, що, на відміну від виплати пенсій, Болгарія не може взяти на себе виплату щомісячного грошового відшкодування у зв’язку з вагітністю та пологами, і їх має виділяти та отримувати українська установа Фонд соціального страхування України.

Звернутися до Фонду соціального страхування України – дивіться тут.

Види соціальних допомог

Соціальні допомоги є періодичними (щомісячними), разовими та цільові на конкретну потребу, наприклад – на оренду житла, на опалення, сім’ям з дітьми тощо. Вони призначаються після оцінки доходів особи чи сім’ї; майновий стан; сімейний стан; стан здоров'я; трудова та навчальна зайнятість; вік; інші з'ясовані обставини.

Щомісячна грошова допомога надається окремим особам або сім’ям (подружжю та їхнім дітям віком до 18 років). Щомісячна грошова допомога у розмірах, визначених як відсоток з рівня бідності, який щорічно оновлюється. На 2022 рік рівень бідності встановлений ​​у розмірі 413 левів. Щомісячна фінансова допомога надається, якщо особи або сім’ї також відповідають декільком додатковим умовам, а саме:

  • якщо у них є власне житло, то воно має бути єдиним і бути менше певної квадратури;
  • не мати зареєстрованих комерційних товариств чи бізнес підприємств;
  • не мати банківських вкладів, які перевищують 500 левів на особу, і не мати цінних паперів;
  • не мати інших будинків чи нерухомості в Болгарії, з яких вони можуть отримувати дохід або які вони продали протягом останніх 5 років або які вони можуть продати.
  • Заяву на отримання щомісячної грошової допомоги можна завантажити тут.

Одноразова грошова допомога призначається для задоволення випадково виниклих медичних, освітніх, комунально-побутових чи інших життєво необхідних потреб. Одноразову допомогу, як випливає з її назви, можна отримати лише раз на рік. Її розмір визначається залежно від матеріального та сімейного становища осіб, які бажають отримати допомогу, після проведення соціального опитування. Його максимальний розмір становить п'ять разів гарантованого мінімального доходу (75 левів), тобто до 375 левів.

Заявку на отримання одноразової допомоги можна завантажити тут.

Цільові допомоги буває наступних видів:

допомога по безробіттю – реєстрація як безробітного в Бюро праці не гарантує автоматично права на щомісячну допомогу по безробіттю. Право на таку щомісячну допомогу заявляють та отримують безробітні, які не менше за 9 місяців до подання заяви про надання соціальної допомоги перебували на обліку як безробітні та не відмовлялися від запропонованої їм роботи в службі зайнятості чи від проходження курси професійної кваліфікації або перекваліфікації.

Не вимагається реєстрація в Бюро праці як безробітного протягом 9 місяців, а лише 1 місяць наступним категоріям осіб – батькові/матері після закінчення останнього терміну перебування у неоплачуваній відпустці для виховання дитини до досягнення нею 3-річного віку; дітям до 16 років, якщо вони не навчаються; особам, які закінчили роботу за програмами чи заходами зайнятості в Бюро праці або на сезонній роботі; учням, після закінчення соціального навчально-професійного закладу або спеціальної школи; інвалідам, у яких закінчився строк дії рішення про встановлення 50 і більше відсотків зниження працездатності з трудової експертно-лікарської комісії (ТЕЛК) або національної експертно-лікарської комісії (НЕЛК).

Взагалі не вимагається реєстрація в Бюро праці для таких категорій осіб – одного з батьків, хто доглядає за дитиною до 3 років; особи з інвалідністю 50% і більше 50%; особи, яка доглядає за важкохворим членом сім'ї або за важкохворою особою, яка проживає разом з ним; особи з психічними захворюваннями; осіб старших за 18 років, які ще здобувають середню освіту; вагітних жінок після третього місяця вагітності.

одноразова грошова допомога у зв’язку з вагітністю призначається вагітним жінкам, місячний дохід на члена сім’ї яких дорівнює або нижчий від доходу, зазначеного на відповідний рік у державному бюджеті, але за умови постійного проживання на території країни. Була запропонована поправка до закону, яка надає право на таку допомогу вагітним жінкам з тимчасовим захистом, які не проживають постійно в Болгарії, але поки що вона не прийнята. Допомога виплачується за період 45 днів до пологів.

Заява на надання допомоги у зв’язку з вагітністю – завантажити тут.

допомога першокласникам – ця допомога є одноразовою і надається ДСД за місцем проживання для забезпечення потреб у підручниках та інших навчальних посібниках для учнів перших класів, які зараховані у школі. Заяви подаються до ДСД за місцем проживання після зарахування дитини до першого класу.

Заяву на надання допомоги для першокласника – завантажити тут.

щомісячна допомога на дитину, яка навчається надається для дитини до здобуття нею середньої освіти, але не пізніше досягнення 20 років. Для дитини зі стійким пошкодженням (інвалідністю), яка була встановлена ​​компетентними органами охорони здоров'я Болгарії – ТЕЛК, ця допомога отримується незалежно від доходу сім'ї і в подвійному розмірі. Розмір допомоги щорічно визначається Міністерством праці та соціальної політики.

Заява про надання щомісячної допомоги на дитину, яка навчається – завантажити тут.

допомога на опалення – цільова допомога надається за період п’ятьох місяців – з 1 листопада по 31 березня поточного року. Її виплата за відповідний опалювальний сезон здійснюється, як правило, двома траншами – за 11-ий та 12-ий місяці не пізніше кінця місяця, що настає за місяцем видання розпорядження, яким надано допомогу, а другий транш виплачується до 31-ого січня – за 1-ий, 2-ий і 3-ий місяці.

Заяву на надання адресної допомоги на опалення завантажити тут.

Соціальні допомоги людям з обмеженими можливостями (інвалідністю)

Українці, які отримали тимчасовий захист і мають пошкодження (інвалідність), не можуть отримати допомогу на це, якщо їх інвалідність та знижена працездатність не визнані болгарською експертизою. Вона називається «експертиза стійко зниженої працездатності» і проводиться спеціально створеними територіальними експертно-лікарськими комісіями (ТЕЛК).

Перелік ТЕЛК за населеними пунктами – дивіться тут.

Особа з тимчасовим захистом, яка бажає отримати експертизу для встановлення тривалої непрацездатності (інвалідності), повинна вимагати медичне скерування на ТЕЛК у лікаря загальної практики або спеціаліста. На підставі виданого медичного скерування та доданих до нього обстеження та епікризи, відповідна ТЕЛК за місцем проживання особи з інвалідністю призначає дату проведення огляду. Критерії оцінки регулюються Постановою про медичну експертизу (див. тут), а також видано методичні вказівки щодо методу та процедури проведення огляду (див. тут).

Якщо особа з тимчасовим захистом не задоволена експертизою або встановленим їй відсотком непрацездатності (інвалідності), вона може оскаржити це експертне рішення в Національній експертно лікарській комісії (НЕЛК). Детальніше про НЕЛК - дивіться тут.

Скаргу до НЕЛК щодо експертного рішення ТЕЛК можна подати протягом 14 днів з моменту її отримання особисто на адресу НЕЛК у Софії, поштою з повідомленням про отримання, електронною поштою за адресою: [email protected] або онлайн за адресою за наступним посиланням: https://edelivery.egov.bg/.

Скаргу також можна подати безпосередньо до місцевого адміністративного суду – дивіться тут.

Основною допомогою, яку може отримати інвалід, якому встановлено ТЕЛК/НЕЛК тривалу втрату працездатності, є право на отримання пенсії за інвалідністю. Пенсії за інвалідністю можуть бути різних видів – за загальним захворюванням, у зв'язку з нещасним випадком під час роботи чи професійним захворюванням, за військовою інвалідністю, за цивільною інвалідністю та соціальна пенсія за інвалідністю. Право на соціальну пенсію за інвалідністю мають особи віком від 16 років, які мають стійку знижену працездатність або вид і ступінь інвалідності понад 71 %. Детальніше про пенсії за інвалідністю, умови їх отримання та розмір – дивіться тут.

Особи з особливими потребами також мають право на такі додаткові соціальні виплати:

щомісячне грошове забезпечення – надається у розмірах, визначених як відсоток з рівня бідності, який на 2022 р. становить 413 лв. на місяць. Особи зі стійкою інвалідністю віком від 18 років мають право на щомісячну фінансову допомогу:

Від 50% до 70,99% ушкодження

7% від рівня бідності, тобто 28,91 лв. на місяць на 2022 рік.

Від 71% до 90% ушкодження

15% від рівня бідності, тобто 61,95 лв. на місяць на 2022 рік.

Понад 90% ушкодження

25% від рівня бідності, тобто 103,25 лв. на місяць на 2022 рік.

Понад 90% ушкодження із визначеною сторонньою допомогою, які отримують пенсію по інвалідності внаслідок загального захворювання або внаслідок нещасного випадку під час роботи чи професійного захворювання

30% від рівня бідності, тобто 123,90 лв. на місяць на 2022 рік.

Понад 90% ушкодження з визначеною сторонньою допомогою, які отримують соціальну пенсію за інвалідністю

57% від рівня бідності, тобто 235,41 лв. на місяць на 2022 рік.

Заяву-декларацію про призначення щомісячної грошової допомоги – завантажити тут.

цільова допомога на допоміжні засоби, прилади, обладнання та вироби медичного призначення (ДЗПОВМП) призначається на підставі заяви за зразком. Вони бувають наступних видів:

Люди зі стійкими ушкодженнями, які мають проблеми з пересуванням

Фінансова допомога на придбання особистого автотранспорту до чотирьохкратного розміру рівня бідності за відповідний рік, тобто 1652 лв. за 2022 рік.

Люди зі стійкими ушкодженнями з понад 90% стійкої зниженої працездатності або ступенем пошкодження та діти, які пересуваються з інвалідним візком

Фінансова допомога на пристосування житла до подвійної суми рівня бідності за відповідний рік для реконструкції житла, тобто 826 левів за 2022 рік.

Особи зі стійкими ушкодженнями з понад 90% зниженою працездатністю, діти зі стійкими пошкодженнями та інваліди військової служби.

Фінансова допомога на послуги бальнеології та реабілітації в розмірі до 80% від рівня бідності за відповідний рік, тобто 330,40 лв. за 2022 рік.

Особи з ушкодженнями, які потребують сторонньої допомоги

Витрати на 1 супутника, якщо він/вона користується ним, у розмірі до 80% рівня бідності за відповідний рік, тобто 330,40 лв. на місяць на 2022 рік.

Заяву на складання індивідуальної оцінки, форму самооцінки, платіжну вимогу та перелік санаторно-курортних закладів – дивіться тут.