военна служба

Адм. дело № 11973

  • Решение № 4026 / 2024
    ВАС
  • Резервист за военна служба не желае да участва във войната на Русия срещу Украйна, тъй като той осъжда политиката на агресия срещу Украйна и воденето на война срещу Украйна. Евентуалното му участие в тези действия би противоречало на неговите действителни убеждения. Безспорно е, че от публично известни актове войната на Русия срещу Украйна е осъдена от международната общност като противоречаща на основните права за човешко поведение, поради многото свидетелства за извършване на военни престъпления. Изпълнено е изискванията н т. 171 от Наръчника на ВКБООН.

  • 03.04.2024