задължение за събиране на доказателства

Адм. дело № 560

  • Решение № 1378 / 2022
    АССГ
  • Административният орган е длъжен при разглеждане на допустимостта на последващата молба служебно да прецени наличието на нови обстоятелства както относно такива от съществено значение за личното положение на кандидата, така и относно държавата му на произход. Представянето на писмени доказателства от кандидата за закрила не е абсолютно изискване в производството по допустимост.

  • 03.03.2022