наказателно преследване

Адм. дело №14030/2019


Адм. дело №12479/2019

  • Решение № 7594 2019 АССГ
  • зложеното сочи, че макар М. М. да не е имал проблеми с официалните власти, е твърдо вероятно заради принадлежността си към посоченото течение, да е потенциален обект на преследване от страна на Революционната гвардия – С., която разполага с възможността да задържа и подлага на репресии, лица, за които счита, че са заплаха за държавната и религиозната система на И..

  • 04.12.2019

Адм. дело №15103/2011

  • Решение № 1687 2012 ВАС
  • Поради това настоящият състав не споделя изводите на първоинстанционния съд, че действията на касатора са криминални, а счита, че участието на касатора в демонстрация на 15.06.2009 г. в [населено място] е част от политическите права на всеки човек и проява на неговите основни свободи, поради което страха от преследване, поради това участие, отговаря на критерия по чл.8, ал.1 от ЗУБ, а именно-преследване поради политическо мнение и/или убеждение.

  • 02.02.2012