Регламент Дъблин

Адм. дело № 11577

  • Решение № 966 / 2023
    АССГ
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  • Издадени визи за дългосрочно пребиваване на територията на страна членка не позволяват на административния орган да вземе решение за прилагане на Регламент Дъблин без да са спазени гаранциите по чл. 6, параграф. 1 и параграф. 3 букви "а" и "г" от регламент 604/11/2023/ЕС и разпоредбите от чл. 15 от ЗЗД. Висшият интерес на детето и зачитането на семейния живот са критерии от първостепенна важност на които е подчинено приложението на регламента според съображения 13, 14 и 15.

  • 15.02.2023