семейни помощи

Адм. дело № 1960

  • Решение № 1189 / 2023
    АС-Бургас
  • С поредбата на чл. 51, ал. 1 от Конституцията на Република България е провъзгласено правото на гражданите на социално подпомагане. Чл. 26 от ал. 2 от Конституцията сочи, че чужденците, които пребивават в България имат всички права по тази конституция с изключение на правата за които се изисква българско гражданство. Претендира се семейна помощ, но независимо то различното наименование на помощта нейната характеристика като вид социално подпомагане не се променя. В тази връзка Конституционни  съд в решение №. 3 от 27.06.2013г. по к.д. № 7/2013г.

  • 27.11.2023