явно неоснователна молба

Адм. дело № 10994

  • Решение № 7635 / 2023
    АССГ
  • Представените по време на съдебното производство доказателства относно принадлежността на жалбоподателя към ЛГБТИ общността представляват нов факт, относим за правния спорт, който не е бил предмет на обсъждане от административния орган при вземане на решението му.

  • 06.12.2023