реална опасност

Адм. дело №3185/2011

  • Решение № 6519 / 2011
    ВАС
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  • По чл.9 ал.3 ЗУБ реалната опасност от тежки посегателства може да се основава на събития, настъпили след като чужденецът е напуснал държавата си по произход.

  • 05.11.2011